נדלן בצפון קפריסין - היבטים משפטיים

עם חלוקת האי בשנות ה-70 לקפריסין הטורקית והיוונית נוצר מצב שבו חשוב לתת את הדעת בנוגע לבעלות על הנכסים הפרטיים באי.

הנושא הגיע לבית דין אירופי לזכויות אדם  וב 2010 ניתנה החלטה סופית בעניין שמקובלת על כל הצדדים.  צו בית המשפט המכריע פורסם ב-5 במרץ 2010 . על פי פסק הדין כל הטענות  לגבי בעלות על הקרקע ולגבי  זכויות הקניין והחזרת הרכוש לבעלים המקוריים לפני 1974 חייבים לפנות מעתה לוועדה לנכסי דלא ניידי של הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין – IPC TRNC- http://tamk.gov.ct.tr/en-us 

IPC TRNC הוקמה בשנת 2005 על ידי הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין. היא נוצרה על מנת לפתור בדרכי שלום את המצב שנוצר סביב רכוש מקרקעין של אזרחי הרפובליקה של קפריסין.

על פי החקיקה של הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין, יש רק שיטת רישום אחת ( TITLE דומה לטאבו בישראל ): לפי שיטה זו ניתן  לקנות נכס או לשכור אותו ועל פי מקורה, הקרקע בקפריסין הטורקית מחולקת לאלה שעד 1974 היו שייכים לאזרחים זרים (בריטים, גרמנים וכו ), קפריסאים טורקים או קפריסאים יוונים.

ישנם כרגע 4 סוגי נכסים בצפון קפריסין:

  1. רכוש טורקי בבעלות קפריסאית טורקית עד 1974, אז חולק האי לחלקים  יווני וטורקי;  Pre 1974 Turkish Free hold title 
  2. נדל”ן, שהיה ברשותם של אזרחים זרים עד 1974 Pre 1974 Foreign Freehold Title
  3. נדל”ן שהיה שייך לקפריסאים יוונים עד 1974 והועבר לקפריסאים טורקים בתמורה לנדל”ן שהותירו על ידם בדרום האי; TRNC Exchange Title
  4. נדל”ן שהיה שייך לקפריסאים יוונים לפני 1974 וסופח על ידי ממשלת קפריסין הטורקית להחזקה על ידי קפריסאים טורקים או מתיישבים מטורקיה על בסיס הוראות החוק לפיצוי על הפסדים שנגרמו במהלך השירות בצבא הלאומי, או בהתאם להוראות החוק לפיתוח כלכלי והחוק על מעורבות העבודה בתעשייה החקלאית. TMD TRNC


הבעלות על שתי הקטגוריות הראשונות אינה שנויה במחלוקת ולגבי נכסים בקטגוריות 3 ו-4 פועלים לפי  תוכנית השלום שהציע האו”ם – הסדרה של סוגיית זכויות הקניין, על בסיס הסכמי יסוד שנחתמו בעבר. לפי הנחה  כי רכוש שננטש על ידי קפריסאים טורקים בדרום מפוצה במלואו על ידי רכוש שווה ערך בצד הצפוני של האי באזור מגורים קומפקטי של הקהילה הטורקית, ולהיפך בנספח VII, סעיף 12, לתכנית אנאן נכתב כי עקור שבבעלותו כיום רכוש שהועבר כפיצוי ובתמורה לרכוש נטוש והיה בבעלותו במשך 10 השנים האחרונות, יש לו כל זכות למכור רכוש זה כבעלים החוקיים. יתר על כן, סעיף 13 קובע כי לאדם הרוכש רכוש כזה מעקורים יש אותן זכויות כמו לאדם שקיבל נכס זה כפיצוי על מקרקעין נטושים.

אותו כלל חל גם על מקרקעין המוגדרים כסוג 3 ו-4, בתוספת שאם נבנה בניין על הנכס שבמחלוקת, או שבוצעו תיקונים גדולים (שיקום), אזי הבעלות עוברת לבעלים החדשים של הנכס ומתבצעת הערכה של ההשקעה. בכך, הבעלים הקודם מקבל פיצוי המחושב על בסיס המחירים השוררים בזמן החלוקה המנהלית של האי לשתי טריטוריות (1975). הפיצוי משולם על ידי ועדת נדל”ן ( IPC TRNC ) שנוצרה במיוחד, אשר מאז 2006 כבר שילמה לתובעים כ -40 מיליון לירות שטרלינג.

לפיכך, קפריסאים טורקים, כמו גם אזרחים זרים הרוכשים מהם נדל”ן, אינם מפרים כל חוק קיים וזכותם להחזיק בנדל”ן בצפון קפריסין מאושרת על ידי הסכמים בינלאומיים קיימים. 

המחלקה המשפטית של LEVERAGE INVESTMENT  מבצעת בדיקה מעמיקה  של כל נכס  לפני שהוא מתקבל לשיווק ומציעה לכם רק נכסים העומדים בסטנדרטים  הכי מחמירים, כמו כן כל עסקת רכישה המתבצעת באמצעות LEVERAGE INVESTMENT מבוטחת בביטוח אחריות מקצועית עד 400,000 יורו (ניתן לקבל את העתק הפוליסה ) 

Call Now Button